Kamis, 02 Mei 2013

Cerita Humor Bahasa Jawa Ngapak

Ana singkatan, ana arti basa
Inggris, ana ana bae. #lho

Wis lah ora usah kakehan
cangkem, kiye di waca
neng ngisor.

Gemblungan : Sarapan
( asal kata sekang
gemblung = sarap ).
Mudeng ora?? Keplak sisan
nek ora mudeng. #lho

Love is crazy : Pacaran karo
wong gemblung (ana sing
gelem??)

Love is blind : Pacaran karo
tukang pijet ( blind : buta,
picek. Wong picek : tukang pijet)

Long Distance Relationship :
Pacaran karo Meteran.

Leave me alone : Lagi Ngising. ( Aja di ganggu )

HTS : Hubungan Tanpa Sempak
(enak adem.. silir)

TTM : Temen Tapi Mbayar
( Wani pira??? )

PSSI : Persatuan Sepakbola Sekarepe Inyong
( mbuh kae pada kakehan
karep, ora maju- maju
dadine lah bal-balane)

DPR : Dadi Pada Ruag.
(Wonge pada mikiri awake
dhewek tok, rakyate ora di
urusi lah) (ora kabeh sih)

Idola : Ireng Dower Ala.

Artis : Arep Tilik pipiS.
(tukang ngintip, malah ana
bintang bokep *ups*)

Aktor : Anune Keton koTor
( kaya videone.. Ah wis lah..)

Miss Understanding :
Bencong
(miss : wadon, under :
ngisore, standing : ngadeg
--> wong wadon sing
"ngisore" ngadeg)

In the KEN to the COT at the
BAD on the DOG : KENCOT MBADOG

Broken Heart : Ati di tugel-tugel ( Di cacag karo peso,
arep gawe sambel ati
ndean. Enak kayane )

Falling in Love : Tresna
gelem nyemplung jurang *plung*

Cinta Terlarang : Tresna
Paling Larang (regane
larang pisan, anu semilyar
trilyun ndean yah??)
Yunomisowell : Rika ngerti
lah nyong kuwe ala. #lho
(jujur banget)

Still loving you : Esih tresna
karo kowe >> lanang
(maho) *apanjajal*

Ngalkun : Kowe pada ngerti
monine kalkun?? cl*k icl*k
kicl*k.. Nah dadi Ngalkun
kuwe?? ( ngerti dhewek )
sabun-sabun...!

3 komentar: